python

instalace instalatoru python

C:\>cd C:\Python27\Scripts

C:\Python27\Scripts>pip install pyinstaller
Collecting pyinstaller
Downloading PyInstaller-3.2.1.tar.bz2 (2.4MB)
100% |################################| 2.4MB 184kB/s
Requirement already satisfied (use --upgrade to upgrade): setuptools in c:\python27\lib\site-packages (from pyinstaller)
Collecting future (from pyinstaller)
Downloading future-0.16.0.tar.gz (824kB)
100% |################################| 827kB 405kB/s
Collecting pypiwin32 (from pyinstaller)
Downloading pypiwin32-219-cp27-none-win32.whl (6.7MB)
100% |################################| 6.7MB 73kB/s
Installing collected packages: future, pypiwin32, pyinstaller
Running setup.py install for future
Running setup.py install for pyinstaller
Successfully installed future-0.16.0 pyinstaller-3.2.1 pypiwin32-219
You are using pip version 7.1.2, however version 9.0.1 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\Python27\Scripts>

potom uz jen

pyinstaller file-creator.py

 

Všimněte si, že naše aplikace je založena pouze na konzole (pokud chcete spustit s manifestem ve stejné složce a jinými závislostmi, můžete přidat parametr --console do příkazu, pokud používáte GUI s knihovnami jako wxPython, místo toho o --consolepoužití parametru --windowed.). 

zdroj:

http://ourcodeworld.com/articles/read/273/how-to-create-an-executable-exe-from-a-python-script-in-windows-using-pyinstaller

 

Aktualizováno (Sobota, 19 Srpen 2017 22:03)